Relatietherapie

Voor de meeste mensen geldt dat ze het beste uit zichzelf halen wanneer ze samen met
iemand zijn.
Maar soms is het samenzijn met iemand niet plezierig. Je zit elkaar meer in de weg dan dat je
samen een weg bewandelt. Het is moeilijk om elkaar de ruimte te geven, om de ander te kunnen vertrouwen of je te hechten aan de ander. Je bent geneigd de ander te willen veranderen, of jezelf aan te passen. Je bent bang niet te voldoen aan de wensen en behoeftes van de ander, of je bent niet (meer) van plan aan de wensen en behoeftes te blijven voldoen.

Hoe vraag je aandacht voor jezelf zonder daarbij de ander tekort te doen?
Met andere woorden hoe blijf ik mezelf maar ook verbonden met de ander?

Wanneer bovenstaande je aan het denken zet of misschien raakvlakken heeft met wat er in jouw
relatie(s) speelt, kan ik mogelijk hulp bieden en samen met jou/jullie aan een passende relatie werken.

Ik ben opgeleid tot o.a. EFT relatie-therapeut