Identiteitsvragen

Wie ben ik eigenlijk? Hoe zien anderen mij?
Klopt datgene wat ik zelf denk en voel, ook met hoe anderen naar mij kijken?
Mensen met identiteitsproblematiek hebben door omstandigheden niet de gelegenheid gehad hun
eigen identiteit te ontwikkelen. Ze zijn vaak (te) veel met anderen bezig geweest en zijn daardoor uit
het oog verloren wat hun eigen wensen en behoeften zijn. Vaak gaat dit gepaard met onzekerheid
over een veelvoud aan onderwerpen die verband houden met de identiteit, zoals doelen op langere
termijn, loopbaankeuze, vriendschappen, seksuele gerichtheid en gedrag, morele waarden en trouw
aan een groep mensen.
Middels gesprekken help ik je te kijken naar jezelf. Wie bent ik en wie wil ik zijn?