Ziekte en de gevolgen voor jou en je omgeving

Ziek zijn heeft niet alleen lichamelijke gevolgen.
Ook op psychisch, emotioneel en relationeel gebied kan ziekte gevolgen hebben.
Vanuit mijn werkervaring binnen Zuyderland MC heb ik gemerkt hoe belangrijk het is hierbij stil te staan.
Aandacht voor het verlies dat ziekte met zich mee kan brengen, de onzekerheid over de toekomst,
de gevolgen voor je relatie(s), werk, inkomen. Allerlei zekerheden staan op losse schroeven.

Aan de ene kant wil je sterk zijn en je er niet onder laten krijgen, aan de andere kant is er ook de
behoefte van je kwetsbaar voelen, het toelaten van je angst, je alleen voelen en boosheid voelen
over waarom juist jij degene moet zijn die getroffen wordt door ziekte.

  • Wat heb ik zelf aan mogelijkheden om mijn toekomst niet enkel door ziekte te laten bepalen?
  • En wat kan ik doen dat anderen mij niet alleen maar zien als degene die ziek is?
  • Hoe zorg ik er voor dat ook de andere kanten van wie ik ben, aandacht blijven krijgen?
  • Hoe kan ik nu verder?

Samen met jou wil ik graag op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen.