Rouw en verlies

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met rouw of verlies.
Kijk bijvoorbeeld naar ouder worden, verhuizen, het verlies van de vertrouwde omgeving.

We kunnen ook te maken krijgen met andere ingrijpende gebeurtenissen zoals:

▪   Verlies van een dierbare door overlijden
▪   Verlies van een partner na echtscheiding of van een andere betekenisvolle relatie
▪   Verlies van werk, of taken die een lange tijd bij je gehoord hebben
▪   Verlies van zekerheid in een nieuwe levensfase (overgang, kinderen de deur uit, pensioen)
▪   Verlies van gezondheid
▪   Verliesgevoelens bij het verwerken van een handicap van jezelf of een gezinslid
▪   Verliesgevoelens bij miskraam, onvrijwillige kinderloosheid of abortus
▪   Verlies van vertrouwen of van een positief zelfbeeld
▪   Verlies van verwachtingen of toekomstperspectief

Verlies doet pijn en de vaak heftige gevoelens we daar bij hebben werpen ons sterk terug op
onszelf. Je kunt je erg alleen voelen in de gevoelens van rouw en gemis.
Verwerking vraagt veel aandacht, energie, geduld en tijd. Naast de pijn van het gemis, kan het
verwarrend en moeilijk zijn om met de bijbehorende emoties als verdriet, onmacht, boosheid, angst,
schuldgevoel en jaloezie om te gaan.

Laat mij je helpen om je verlies een plek te geven.